01.05.2021 - 30.09.2021

Velkommen til Ti på Topp Bodø 2021

Bli med!

78821

Registrerte turer

2938

Registrerte deltakere

27

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 255-toppen 10619
2 Asylsætra 12059
3 Durmålsvassknubben 743
4 Fjellfjellet 1180
5 Geitnakken 5315

Ti på topp er en turkampanje som er levert i samråd med kommunale smittevernmyndigheter i området hvor turmålene befinner seg. Grunnet koronasituasjonen er turkampanjen digital og alle turbeskrivelser og kart er tilgjengelig i Ti på Topp-appen. 

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
255-toppen 255 m 10619
Asylsætra 150 m 12059
Durmålsvassknubben 347 m 743
Fjellfjellet 630 m 1180
Geitnakken 80 m 5315
Hunstadtoppen 218 m 11696
Junkerfjellet 283 m 11938
Klettkoven 830 m 732
Litltinden 717 m 1344
Ljønesheian 161 m 1547
Lurfjelltinden 1284 m 431
Mjønesfjellet 708 m 869
Pinfjellet 180 m 12538
Ramnflåget - Tverlandet 103 m 3305
Storbranden 178 m 1888
Store Svartvatn 225 m 1219
Svensdalsfjellet 607 m 1491
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.