Skriv ut

Nattmålstuva på Evjen

1353
besøk

På nymerkede stier i et ukjent landskap!

Høyde: 174 moh, med ca 100 meters stigning. Hele rundturen har ca 180 meters stigning. Startpunkt ligger på 80 moh.

Lengde tur/retur: 7,7 km for en rundtur via Evjen. 6,8 km tur/retur vanntårnet. (obs, 6,2 km på ut.no, men sammenplussing av turskiltene langs runden gir 7,7!).

Tidsbruk: 1,5 timer og oppover

Vanskelighetsgrad: Lav


Parkering:
Ta til høyre mot Evjen i kryss der Fv812 Kulturveien går mot venstre fra Fv17 sør for Saltstraumen. Kjør ca 2,1 km og parker ved Vanntårnet på venstre side (imellom Furskarshaugen og Milan på kart). På høyre side av vegen er det også mulig å sette noen biler ved stor pågang. Nede i Evjen ser det ikke ut til å være noen parkeringsmuligheter, så det anbefales ikke å kjøre videre for å parkere.

Rutebeskrivelse: Studèr først det flotte turstikartet ved Vanntårnet. Herfra følger man skilting mot Nattmålstuva. I første stikryss tar man mot høyre. Etter hvert må man krysse vegen. Trasèen kan være litt forvirrende etter kryssingen av vegen, men vi satser på å merke dette til sesongen starter. Etter hvert går man i en vestlig (venstre) retning i en jevn stigning opp på Nattmålstuva.
Husk å gå ut på utkikkspunktet og se ned mot Sunnstraumen før man kommer opp på toppen. Ekstra fint er det å se ned her når straumen er på sitt sterkeste.

Runden er selvfølgelig mulig å ta motsatt vei. Aller kortest til Nattmålstuva er det rett opp og rett ned fra Evjen, men der er det ingen parkeringsmuligheter. Alternative startsteder for enda lengre rundturer er Laukeng, Saltstraumbrua, parkeringsplassen ved Tuvlia og Marvoll.

Utsikt: Sunnstraumen, Straumøya, Evjen, Børvasstindan, Åselidalen og Åselistraumen er noen av plassene man ser langs denne runden.

Annet: Evjen er et forholdsvis lite kjent turområde, ca 40 km fra Bodø og 3 km fra Saltstraumen.
Lokalbefolkningen har her de siste årene gjort en flott jobb med kvisting og merking av stier.

I tillegg til denne runden er det ordnet til flere andre stier i området. Disse går f eks ned til Laukeng, opp på Kvitliheia og Storåsen eller til Tuvlia på andre siden av Fv17 og den flotte gapahuken der (egen parkeringsplass). Studèr stikartet og se! Ved krysset under Akselskar er det satt ut benk og turpostkasse.

Nede i Evjen, ved Skjågbergodden, er det en flott gapahuk og rasteplass / samlingsplass. Kanskje du i tillegg på denne runden oppdager en åpen liten rastebu…

Til sist litt historie om området, hentet fra de lokale:
«På Tuv og Evjen er det funnet spor etter bosetninger fra eldre steinalder, datert til ca. 11000 år før vår tid. Funnene som er gjort her, gjør dette området til en av Norges første boplasser / aktivitetsområder etter den siste istid. Evjen ligger sørvendt til og har store arealer med dyrkbar mark, og funn tyder på gårdsdrift her før vikingtiden rundt år 800. Fisket spilte også en stor rolle for folket i Evjen i tidligere tider, her kan nevnes klippfisktørking og frakting av fisk.»

Toppfadder: John Tore Pedersen, 91305487, jotope@gmail.com

Bli med!