Skriv ut

Gamlifjellet

998
besøk

Vandring i et befolkningsnært nesten ukjent fjellparti!

Lengde tur/retur: 8-10 km avhengig av rutevalg
Tidsbruk: 2,5 t og oppover
Vanskelighetsgrad: Medium
Høyde: 280 moh

Adkomst/ parkering:
Alternativ 1- Fra idrettsbanen bak Løding skole:
I rundkjøringen øst for Tverlandsbrua tar man av mot Hopen. Så tar man mot høyre mot Løding skole, kjører sakte forbi skolen og følger vegen Kringla oppover boligfeltet. Etter togundergangen holder man til høyre i krysset og kjører til den gamle og lite brukte idrettsbanen. Du kan starte turen fra den gamle idrettsbanen bak Løding skole. Her er det nesten ubegrenset med parkeringsmuligheter.

Alternativ 2- Fra Naurstadhøgda :
Kjør Rv80 fra Tverlandet mot Fauske. Når du har kommet over Naurstadhøgda, tar man av på grusvei inn til venstre, skiltet med turskilt til Vågnakken. Her er det parkeringsplass til et begrenset antall biler. Turen har samme utgangspunkt som Sjurnakken og Vågnakken.

Alternativ 3- Fra Heggmoen:
For å gå fra Heggmoen, kjør Vatnveien inn til Kraftverket. Her er det godt med parkeringsplasser.

Rutebeskrivelse:
Alt.1:
Gå langs langsiden av idrettsbanen mot øst og følg sti til den store og flotte brua som Tverlandsmarkas Venner lagde over Storelva i 2016. Følg sti mot nord ca 50 meter etter brua, her dreier man mot høyre (øst) og følger gammel skogsveg ca 900 meter opp til Svemyra. Her passerer man på sørkanten av Svemyra, så videre sti på østsiden av Sjurnakkvann (Sjurnakkvann sees ikke fra stien). Storelva krysses igjen der gammelt elveleie kommer ned fra Sjurnakkvann. Videre går stien mot nord og passerer myrpartier øst for Naktjønna (navnløst vann på de fleste kart) på 99 moh. Etter kryssing av Nakvasselva følger stien fast grunn i ca 350 meter mot øst opp dalen mot Nakvatnet. Herfra og til Gamlifjellet er det ikke noen fast sti. Drei så rett nord (venstre) og passèr kraftlinja. Herfra følger man hovedsakelig fast fint fjell i en nordlig retning i ca 2 km over Småfjellan og fram til Gamlifjellet. Man ser ikke varden på fjellet før man er ganske nær, og kan her velge sine egne ruter. Tverlandsmarkas Venner driver utbedring på stien fra gamle idrettsbane og opp mot Nakvatnet. I år har de planlagt drenering, klopping, sikring av elvekryssinger samt merking.

Alt.2:
Tur herfra har samme utgangspunkt som tur til Sjurnakken og Vågnakken. Mot Gamlifjellet følger man heller sti til skiløypa, og følger denne oppover Tørrisdalen og forbi Naktjønna. Det er også mulig å gå over Sjurnakken og
deretter ned mot Tørrisdalen eller utløpet av Nakvatnet. Begrenset med parkering fra dette startpunktet.

Alt.3:
En alternativ rute er å gå fra Heggmoen. Da passerer man Heggmoelva og Allmenningselva (flere stier mulig), før man går oppover Allmenningen via et bratt parti. Husk å merk deg hvor du skal gå ned igjen her. Allmenningselvas nedre deler er ofte for stor om våren til å komme seg tørrskodd over. Som en sommerlig rundtur imellom Tverlandet og Heggmoen er dette dog midt i blinken, f eks med en ekstra bil eller sykkel ventende på endepunktet.
Det er også mulig å gå over Tranmyran og oppover mot Gamlifjellet, men her er det enda våtere enn de andre trasèene.

Utsikt:
Gamlifjellet har tross sin lave høyde flott utsikt. Herfra har man særlig god
utsikt opp mot Mjønesfjellet og mot Heggmoen, Heggmotind og mot
Tverlandet/Tverlandsmarka.

Annet:
Denne toppen er den mest krevende orienteringsmessig sett som er med i år, så bruk gjerne offline turkart på mobil med gps-markering for å se hvor du er til enhver tid. Det er kun ruten fra den gamle idrettsbanen som vil bli delvis merket i starten av ruten.

Fjellområdet imellom Heggmoen og Tverlandet er et fram til nå lite brukt turområde. Terrenget er lettgått oppe på fjellet. Det er flere navnløse tjønner her oppe. Like ovenfor den største tjønna i området ligger Hans Jensen-skogen, som er den eneste skogen oppe på dette fjellpartiet. Mjønesfjellet (708 meter) og Vågfjellet (515 meter) er høyere topper man lett når fra dette området.

Vær obs på at det er flere varder i dette området. Særlig om man kommer rett opp fra Vatnvatnet-siden møter man på andre store varder. Så sjekk på kartet at du faktisk er på høyde 280. Varden her er ca to meter høy.

Turen passerer noen godt våte områder, slik at bra skotøy er en stor fordel!

Sjurnakkvann er spesielt og «trolsk», siden vannet her ofte er sterkt nedtappet. Dette er det gamle vannverket til Tverlandet. Avtappingen fra vannet er ikke plugget igjen, derfor er det ofte nedtappet. En kan i tørre perioder se røret for avtapping ute i Sjurnakkvann, det kan til og med bli hvirvel der slik som det er når en tapper vann fra en vaskekum. Ta deg en tur og se.

Heggmoen er et veldig flott badeområde med gode muligheter for varmt vann både i Heggmokulpen og Allmenningselva på fine sommerdager.

Toppfadder:
Inger-Johanne Jarnæs
41305337
inger.jarnaes@gmail.com

Bli med!